Protetyk Gdańsk

Z omawianej grupy materiałów do najbardziej znanych na naszym rynku należą Ivoseal, Coe Comfort i Visco-Gel protetyk Gdańsk.


W przypadkach wycisków czynnościowych dotychczas użytkowana proteza pełni rolę łyżki indywidualnej. Materiały te spełniają podwójną rolę. Umożliwiają wykonanie wycisku czynnościowego, a równocześnie likwidują stany patologiczne błony śluzowej, co pozwala wykonać nową protezę na wygojonym podłożu.


Ivoseal składa się z proszku i płynu, które po zmieszaniu tworzą masę o konsystencji ciasta, dającą się dobrze kształtować. Materiał ten jest po związaniu dosyć wrażliwy na urazy mechaniczne, dlatego też zaleca się ostrożne szczotkowanie przez pierwsze kilka dni. Przed upływem tygodnia, w warunkach jamy ustnej, Ivoseal utwardza się.


Visco-Gel zachowuje elastyczność przez wiele tygodni po podścieleniu. Dzieje się tak na skutek mniejszej zawartości alkoholu, którego ekstrahowanie z materiału podścielającego jest równoważone przez absorpcję płynów z jamy ustnej. Nie występuje w nim wysychanie, kurczliwość i utwardzanie. Jednak z uwagi na wymogi higieniczne nie powinien być zbyt długo użytkowany i należy go okresowo wymieniać. Przez okres 24-48 godzin Vi-sco-Gel jest odpowiednio płynny, co umożliwia dokładne czynnościowe ukształtowanie wycisku. Gęstość mieszaniny koryguje się zmianami proporcji proszku do płynu.


Materiały do okresowego uszczelniania i wyściełania płyt protez protetyka Gdańsk


Materiały tego typu zwykle łączą się z twardą płytą protezy. Według opinii Gonzałesa, który opierał się również na danych z piśmiennictwa, podścielane protezy były użytkowane przez pacjentów od 6 miesięcy do 5 lat, w zależności od użytego materiału (kauczuk, żywice akrylowe lub winylowe, silikony). Materiały podścielające na bazie kauczuku, winylu czy winyloakrylu stają się elastyczne po dodaniu olejowych lub alkoholowych plastyfikatorów.


Jak podają Bogucki i Więckiewicz, masy do podścielania protez dzieli sięna trzy grupy:


1. Akrylowe masy wyścielające:


- polimeryzowane na gorąco (Palasiv 62, Villacryl Soft, Vertex Soft Softie 49, Coe Super Soft, Verno Soft, Virina);


- żelowane na zimno (będące z reguły materiałami do biologicznej odnowy tkanek): Coe Soft, Soft Oryl, Adree, Kerr Fitt, Visco-gel, Ivoseal, GS


Soft Liner.


2. Silikonowe masy wyściełające:


- wulkanizowane w temperaturze pokojowej (RTV): Flexibase Simpa Cardex-Stabon, Molíosil, UFI-GEL, Per-Fit;


- wulkanizowane w wysokiej temperaturze (MTV): Mollopłast B, Mollomed, Flexor.


3. Materiały eksperymentalne: Hydrocryl's Soft Liner, A. D. I. Plastics Cole Polimers, Petal-Soft i inne.


Zastosowanie. Uszczelnianie protez miękkim tworzywem stosuje się w przypadkach zanikłego podłoża protetycznego, ostrych brzegów wyrostka zębodołowego (tzw. szablasty wyrostek), u pacjentów z bruksizmem, w celu odciążenia miejsc wrażliwych na ucisk, w kserostomii oraz w protezach pooperacyjnych. Mięldcie tworzywo ochroni tkanki podłoża przed urazem, jaki może występować ze strony twardej płyty protezy, przez amortyzację sil działających na to podłoże.


Postępowanie. W zależności od użytego materiału protezy można podścielać metodą bezpośrednią lub pośrednią. Postępowanie szczegółowe jest opisane w podrozdziale o podścielaniu protez płytowych.


Wycisk bezzębnej szczęki lub żuchwy jest odbitką pola protetycznego, umożliwiającą odwzorowanie tkanek, na których będzie się opierała i utrzymywała proteza całkowita. Smutko wyciski bezzębia dzieli na uciskowe, bezuciskowe i wybiórczo uciskowe. Do celów praktycznych wyciski do protez całkowitych można podzielić na dwie grupy: anatomiczne - odtwarzające stan tkanek podłoża protetycznego w spoczynku, i czynnościowe -dzięki którym uzyskuje się odbicie dynamicznej sytuacji, jaka powstaje w miękkich tkankach podłoża podczas żucia, połykania, mowy, śmiechu itp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *